Monitoring onkruid op biologische bedrijven

E.D. Teenstra, M.M. Riemens

  Research output: Contribution to journalArticleProfessional

  Abstract

  De beheersing van onkruiden op biologische bedrijven houdt niet op bij de bestrijding in het gewas. Ook gewaskeuze, teeltsysteem en vruchtopvolging hebben een grote invloed op de onkruiddruk en op de onkruidontwikkeling op het bedrijf. Telers van het praktijknetwerk BIOM gaven aan behoefte te hebben aan meer inzicht in de mogelijkheden om onkruid effectief te bestrijden. Daarom volgt PRI intensief zowel de onkruiddruk als de onkruidontwikkeling op een aantal BIOM-bedrijven. LNV onderzoeksprogramma 397V (biologische onkruidbeheersing) financiert deze activiteiten. Naast het volgen van de actuele onkruidsituatie op de bedrijven analyseren de onderzoekers de registratiegegevens en de managementstrategie van de ondernemer. Met name de onkruidzaadproductie gedurende het seizoen hanteren zij als instrument om de onkruiddruk vast te stellen en om aanknopingspunten te vinden voor het terugdringen ervan. Veel onkruidzaad betekent immers een grote onkruiddruk in de toekomst. Uit de eerste resultaten komt naar voren dat het ploegtijdstip een grote invloed kan hebben op de onkruiddruk in het erop volgende seizoen. Zo bleek de onkruiddruk na ploegen in de herfst aanzienlijk lager te zijn dan na voorjaarsploegen. Bij zeer vroeg ploegen in de herfst lijkt het voordeel echter niet meer te gelden. Meer informatie: Marleen Riemens, PRI, e marleen.riemens@wur.nl of Biom, uitgerekend biologisch!
  Original languageDutch
  JournalSyscope Magazine
  Publication statusPublished - 2005

  Cite this