Monitoring imposex bij de purperslak, Nucella lapillus, in de Zeeuwse wateren

N.H.B.M. Kaag, J.G. Jol

Research output: Book/ReportReportProfessional

Abstract

In 2006 is een veldonderzoek uitgevoerd naar het huidige voorkomen van de purperslak in Nederlandse wateren. Op 36 locaties in de Oosterschelde en de Noordzeekust ten noorden (Brouwersdam) en ten zuiden (Westkapelle) van de Oosterschelde is de omvang van de aanwezig populaties bepaald en is door vergelijking met historische gegevens een trendanalyse uitgevoerd (Gmelig Meyling et al., 2006). In 2007 zijn deze 36 locaties opnieuw bezocht en is wederom de populatieomvang bepaald ten behoeve van trendanalyses. De resultaten van dit onderzoek worden besproken in Gmelig Meyling et al. (2007). Op 10 van deze locaties zijn exemplaren verzameld ten behoeve van imposex analyse. Aanbevolen wordt nader onderzoek te verrichten naar de temporele variatie in (zichtbare) dichtheden van purperslakken op de onderzoekslocaties en TBT-gehalten in purperslakken. Op deze manier kunnen relaties gelegd worden tussen populatieontwikkeling, imposex stadia en blootstelling aan TBT. Door ook TBT te analyseren in mosselen op de onderzoekslocaties, kan de VDSI gekoppeld worden aan het TBTgehalte in hun belangrijkste voedsel. Het herstel van ecologische waarden zou dan via de analyse van mosselen gemonitord kunnen worden in gebieden waar de purperslak niet voorkomt.
Original languageDutch
Place of PublicationDen Helder
PublisherIMARES
Number of pages50
Publication statusPublished - 2007

Publication series

NameRapport / Wageningen IMARES
PublisherIMARES
No.C112/07

Keywords

  • tributyltin oxide
  • trends
  • analysis
  • population ecology
  • dutch waters

Cite this