Monitoring gesloten voermest kringlopen : achtergronddocument bij 'Kwalitatieve monitorsysteeminnovaties verduurzaming landbouw'

E.J. Bos, M.H. Borgstein

Research output: Book/ReportReportProfessional

Abstract

Dit onderzoek richt zich op de percepties over de ontwikkeling van de systeeminnovatie ‘Gesloten voer-mest kringlopen’ als één van de graadmeters voor de verduurzaming van de veehouderij. Hiertoe zijn interviews gehouden met respondenten uit beleid, onderzoek en ketens. Uit de interviews komt naar voren dat de ontwikkeling van de gesloten voer-mest kringlopen in de voorontwikkelingsfase zit, èn dat een grote diversiteit omtrent de percepties heerst. Een belangrijk knelpunt is de economische haalbaarheid van mestverwerking. Als belangrijkste drijvende krachten achter het veranderingsproces worden genoemd de toenemende fosfaatschaarste op lange termijn, alsmede toenemende energieprijzen. Verder gaven respondenten aan dat voor het kunnen beoordelen van de vooruitgang meer feiten en cijfers beschikbaar zouden moeten zijn.
Original languageDutch
Place of PublicationWageningen
PublisherWettelijke Onderzoekstaken Natuur & Milieu
Number of pages68
Publication statusPublished - 2010

Publication series

NameWOt-werkdocument
PublisherWettelijke Onderzoekstaken Natuur & Milieu
No.199

Keywords

 • feeds
 • animal feeding
 • farming systems
 • arable farming
 • sustainability
 • perception
 • monitoring
 • system innovation
 • manure treatment
 • sustainable agriculture
 • sustainable animal husbandry

Cite this