Monitoring en Evaluatie Pilot Zandmotor Fase 2 - Meetplan benthos vooroever en natte strand najaar 2012

Research output: Book/ReportReportProfessional

Abstract

Met het concept van de Zandmotor, een megasuppletie voor de kust waarmee de kustveiligheid voor de lange termijn wordt gecombineerd met de realisatie van ruimte voor natuur en recreatie, is nog geen ervaring opgedaan. In 2011 is gestart met de aanleg van de Zandmotor om kennis en ervaring op te doen met dit concept. Vanuit de vergunningverlening zijn monitoringsverplichtingen gesteld om te volgen wat het effect van een dergelijke megasuppletie is op de natuurwaarden in het gebied. Het doel van de voorgestelde monitoring is een beeld te krijgen van de sedimentsamenstelling en de bodemdiersamenstelling op en rond de Zandmotor in het vroege najaar van 2012, circa 1 jaar na de afronding van de suppletieactiviteit.
Original languageDutch
Place of PublicationYerseke
PublisherIMARES
Number of pages18
Publication statusPublished - 2012

Publication series

NameRapport / IMARES
PublisherIMARES
No.C118/12

Keywords

  • sediment
  • benthos
  • sampling
  • coastal areas
  • terrestrial ecology
  • netherlands

Cite this