Monitoring en evaluatie Pilot Zandmotor fase 2 : data rapport Visbemonstering najaar 2015

Research output: Book/ReportReportProfessional

Abstract

Dit rapport beschrijft de vis en epibenthos bemonstering op en rond de Zandmotor in het najaar van 2015. De bemonstering is uitgevoerd van 7 t/m 9 oktober en 19 oktober 2015 vanaf het schip de YE42, gebruikmakend van een 3-meter boomkor voorzien van wekkerkettingen en een net met een maaswijdte van 20mm. Met dit tuig zijn in totaal 68 vistrekken uitgevoerd, met een beviste afstand tussende 491 en540 m, verdeeld over een 9-tal raaien, loodrecht op de voormalige kustlijn. De bemonsteringslocaties zijn op waterdieptes tussen 1,7 en 11,6 m op de raaien geplaatst. Van iedere geslaagde trek zijn de vangsten uitgezocht, en de soorten gedetermineerd en gemeten (lengte en gewicht). De gegevens hiervan zijn opgeslagen in de IMARES database en een overzicht hiervan is weergegeven in dit rapport. De beschrijving van de data is aangevuld met een vergelijking met eerdere jaren ter aanvulling op het tussentijdse evaluatierapport geschreven begin 2015.
Original languageDutch
Place of PublicationIJmuiden
PublisherIMARES Wageningen UR
Number of pages27
Publication statusPublished - 2016

Publication series

NameIMARES rapport
No.C059/16

Keywords

  • fishes
  • benthos
  • sampling
  • marine organisms
  • sand suppletion
  • coastal management
  • nature development
  • zuid-holland

Cite this