Monitoring De Wildenborch; verslag over de periode oktober 1995 - december 2000

H.T.L. Massop, P.C. Jansen, J.G. te Beest, R.H. Kemmers, J.W.J. van der Gaast

Research output: Book/ReportReportProfessional

Abstract

Om de verdroging op het landgoed De Wildenborch te bestrijden zijn enkele nieuwe stuwen geplaatst in de waterlopen in de omgeving van het landgoed. Het plaatsen van deze stuwen en het gevoerde stuwbeheer hebben tot doel om de drainerende werking van deze waterlopen te verminderen, waardoor de diepe kwelstroom de wortelzone op het landgoed kan bereiken. Om de effecten van deze ingrepen voor de landbouw en voor de natuur op het landgoed te bepalen zijn metingen verricht naar de grond- en oppervlaktewaterstanden, afvoeren, waterkwaliteit en humusprofiel. Met modelberekeningen zijn de effecten van de ingrepen voor de landbouw op draagkracht, start groeiseizoen en opbrengst geëvalueerd. De effecten voor de natuur zijn bepaald aan de hand van veranderingen in de kwaliteit van grond- en oppervlaktewater en het humusprofiel.
Original languageDutch
Place of PublicationWageningen
PublisherAlterra
Number of pages128
Publication statusPublished - 2001

Publication series

NameAlterra-rapport
No.414

Keywords

 • desiccation
 • groundwater level
 • weirs
 • humus
 • seepage
 • surface water
 • water quality
 • monitoring
 • models
 • ecohydrology
 • gelderland
 • water level
 • achterhoek

Cite this