Monitoring catches in the pulse fishery

M.M.M. Rasenberg, H.M.J. van Overzee, F.J. Quirijns, M.J.M. Warmerdam, E. van Os-Koomen, G.J. Rink

Research output: Book/ReportReportProfessional

Abstract

Dit rapport geeft informatie over de vangstsamenstelling van de Nederlandse pulsvisserij op platvis. Traditioneel wordt er in de Nederlandse platvisvisserij voornamelijk met de conventionele boomkor gevist. De afgelopen jaren heeft er een geleidelijke en gedeeltelijke overgang plaatsgevonden naar de pulsvisserij, waarbij de wekkerkettingen zijn vervangen door elektrodes. De Nederlandse demersale vissers zijn positief over het pulstuig, voornamelijk door lagere oliekosten en goede tong vangsten. In de zuidelijke Noordzee is sinds 2007 per lidstaat een ontheffing voor 5 procent van de boomkorvloot. Dat wil zeggen dat 5% van de boomkorvloot met het pulstuig mag vissen. In 2011 is bij de toekenning van de vergunningen door de EU de voorwaarde gesteld dat er meer informatie zou worden verzameld over de effecten van de pulsvisserij. Dit rapport beschrijft de onderzoeksactiviteiten die zijn uitgevoerd om aan deze voorwaarde van de EU te voldoen.
Original languageEnglish
Place of PublicationIJmuiden
PublisherIMARES
Number of pages59
Publication statusPublished - 2013

Publication series

NameRapport / IMARES Wageningen UR
PublisherIMARES
No.C122/13

Keywords

  • fisheries
  • pulse trawling
  • catch composition
  • sampling
  • discards

Cite this