Monitoring biodegradation capacity of organic pollutants in the environment

B.M. van der Zaan

Research output: Thesisinternal PhD, WU

Abstract

Micro-organismen zijn in staat om organische verbindingen om te zetten in minder schadelijke stoffen en spelen daarom een belangrijke rol bij het opruimen van milieuvervuiling. Voor beleidsmakers, landgebruikers en landeigenaren is het belangrijk dat er bij milieuverontreiniging goed toezicht wordt gehouden op de biologische afbraakprocessen en dat deze goed worden beheerst. Aangezien microbiële activiteit in het milieu wordt beïnvloed door diverse fysische, geochemische en biologische factoren, is nauwkeurige kennis van het afbraakproces hierbij noodzakelijk. In dit promotieonderzoek wordt de relatie tussen geochemische condities en de biologische afbraakcapaciteit van micro-organismen in het milieu beschreven, inclusief methoden om de activiteit en metabole functies van deze micro-organismen in het milieu te meten
Original languageEnglish
QualificationDoctor of Philosophy
Awarding Institution
 • Wageningen University
Supervisors/Advisors
 • de Vos, Willem, Promotor
 • Gerritse, J., Co-promotor, External person
 • Smidt, Hauke, Co-promotor
Award date19 Oct 2010
Place of Publication[S.l.
Print ISBNs9789085857778
Publication statusPublished - 2010

Keywords

 • biodegradation
 • microbial degradation
 • geochemistry
 • soil pollution
 • water pollution
 • pollution control
 • organic pollutants

Cite this