Monitoring beschermde natuurwaarden in relatie tot Buitenring Parkstad Limburg: Periode 2013-2016

Research output: Book/ReportReportProfessional

Abstract

De provincie Limburg realiseert samen met enkele gemeenten in Zuid-Limburg ‘Buitenring Parkstad Limburg’, van Kerkrade naar Heerlen. De aanleg van de Buitenring zal leiden tot een aanzienlijke verbetering van de aansluitingen op de (inter)nationaal en (inter)regionaal verbindende wegen. In relatie tot de verleende ontheffing Artikel 75c van de Flora- en Faunawet dient provincie Limburg de functionaliteit van de genomen mitigatiemaatregelen voor beschermde natuurwaarden in beeld te brengen. Evenals de verspreiding en populatieontwikkeling van de relevante diersoorten binnen en in de omgeving van het tracé. Voor de uitvoering van deze monitoring in de periode 2013-2016 heeft provincie Limburg Wageningen Environmental research (voorheen Alterra) opdracht verstrekt voor de monitoring van planten en de volgende faunasoorten dan wel groepen: das, amfibieën, reptielen, purperstreepparelmoervlinder, iepenpage, vliegend hert en juchtleerkever. De voorliggende rapportage betreft de monitoring van periode 2013-2016.
Original languageDutch
Place of PublicationWageningen
PublisherWageningen Environmental Research
Number of pages63
DOIs
Publication statusPublished - Apr 2017

Publication series

NameWageningen Environmental Research rapport
No.2807
ISSN (Print)1566-7197

Cite this