Monitor voor bijsturing van knopvorming

G. Straatsma

Research output: Book/ReportReportProfessional

Abstract

Planning en realisatie van de oogst van champignons van gewenste kwaliteit lopen te vaak uit elkaar. De teler moet op basis van beoordelingen en aanpassingen in de teeltwijze een optimale opbrengst op het juiste moment zien te halen. Problemen uiten zich bij de uitgroei van de vluchten: er zijn te veel of juist te weinig champignons, er is een grote onregelmatigheid in de verdeling over het teeltbed en in het tijdsverloop van de vlucht. Het terugdringen van de variaties in opbrengst en kwaliteit kan leiden tot een enorme financiële verbetering. Het doel van het project was om de haalbaarheid van een monitor te onderzoeken die vroeg in de teelt afwijkingen van het gewenste verloop van knopvorming kan vaststellen. In een teeltproef bij PPO-Paddestoelen werden vanaf afventileren tot de oogst van de eerste vlucht dagelijks fotografische opnamen gemaakt van het dekaarde oppervlakte. Er werd onderscheid gemaakt worden tussen 'primordia' en 'knoppen'. Het onderscheid ontstond bij een grootte van 2 tot 4 mm in doorsnede. Uit de foto’s en uit andere waarnemingen tijdens de teelt werd geconcludeerd dat primordiavorming begon op het moment dat in de dekaarde een samenhangend mycelium ontstond. Het aantal primordia nam vanaf dat moment snel toe tot meer dan 50 000 stuks per m2. Waarschijnlijk stopte de vorming van primordia op het moment dat de eerste knoppen en uitgroeiende champignons ontstonden. Tot vier dagen voor de oogst traden, afhankelijk van de teeltwijze van de proefbehandeling, grote veranderingen op in het aantal zichtbare knoppen aan het oppervlakte van de dekaarde. Tijdens het project is de kennis over het knopvormingsproces toegenomen. Er zijn verschillende deelprocessen te onderscheiden. Elk deelproces is een potentieel aanknopingspunt voor de bijsturing van knopvorming en uitgroei.
Original languageDutch
Place of PublicationAmerica
PublisherPlant Research International, Sector Paddenstoelen
Publication statusPublished - 2005

Keywords

  • mushrooms
  • crop monitoring
  • cultivation
  • edible fungi
  • vegetables
  • agaricus bisporus

Cite this

Straatsma, G. (2005). Monitor voor bijsturing van knopvorming. Plant Research International, Sector Paddenstoelen. https://edepot.wur.nl/296872