Mogelijkheden voor verhoging van de stikstofefficiëntie : deskstudie in het kader van het project Nutriënten Waterproof, LNV-programma's systeeminnovatie open teelten (400-I en 400-III)

B. Kroonen-Backbier, G.J. Molema, V.T.J.M. Achten, C. Grashoff

  Research output: Book/ReportReportProfessional

  Abstract

  Het doel van deze deskstudie is in kaart brengen van de mogelijkheden van geleide bemestingsstrategieën. Deze strategieën moeten leiden tot minimale emissies van nutriënten. De strategieën dienen vervolgens te worden uitgewerkt voor de diverse systemen die in Nutriënten Waterproof worden aangelegd. Verder is het doel van deze deskstudie te bekijken hoe de ruimtelijke variabiliteit van de diverse percelen in kaart gebracht kan worden en hoe met deze variabiliteit omgegaan dient te worden in de bemestingsstrategieën. Deze deskstudie richt zich op stikstof.
  Original languageDutch
  Place of PublicationLelystad
  PublisherPPO Akkerbouw, Groene Ruimte en Vollegrondsgroenten
  Number of pages47
  Publication statusPublished - 2004

  Keywords

  • nitrogen fertilizers
  • efficiency
  • losses
  • alley cropping
  • potatoes
  • allium porrum
  • tulipa
  • cropping systems
  • fertilizer application
  • outdoor cropping

  Cite this