Mogelijkheden voor verbetering van de waterkwaliteit door vermindering van de nutriëntenbelasting in Noord-Brabant; deelrapport 2: kwantificering van nutriëntenbelasting van grond- en oppervlaktewater vanuit landbouwgronden

C.A. van Diepen, J. Stolte, O.F. Schoumans, H.L. Boogaard, J. Wolf

Research output: Book/ReportReportProfessional

Abstract

In opdracht van de Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant is de nutriëntenbelasting van grond- en oppervlaktewateren vanuit landbouwgronden berekend. Deze berekeningen zijn uitgevoerd met een metamodel voor een basisscenario dat als referentie dient, en voor een aantal varianten op dit scenario. Het basisscenario bestaat uit een toekomstige evenwichtsituatie met de vanaf het jaar 2003 ingestelde MINAS-verliesnormen, huidig landgebruik, huidige hydrologische situatie, en een vaste stikstofdepositie. Descenariovarianten wijken daarvan af qua grondwaterregime, nutriëntenbelasting van de bodem, landgebruik en atmosferische depositie. De berekeningen geven de nitraatconcentraties in het bovenste grondwater en de stikstof- en fosforbelasting van oppervlaktewateren over geheel Noord-Brabant voor het basisscenario (d.w.z. toepassing van het huidige nationale beleid) en voor de varianten op het basisscenario. De resultaten van deze studie worden ruimtelijk weergegeven in de vorm van een uitgebreide set kaarten voor Noord-Brabant. Deze kaarten laten zien waar de nutriëntenemissies groot zijn en in welke mate de emissies veranderen door onder andere vernatting en vermindering van de nutriëntenbelasting van de bodem.
Original languageDutch
Place of PublicationWageningen
PublisherAlterra
Number of pages55
Publication statusPublished - 2002

Publication series

NameAlterra-rapport
No.527.2

Keywords

 • water pollution
 • surface water
 • groundwater
 • nutrients
 • agricultural land
 • models
 • water quality
 • nitrogen
 • phosphates
 • hydrology
 • netherlands
 • noord-brabant

Cite this