Mogelijkheden voor mitigatie en adaptatie Veenweiden en klimaat

C. Kwakernaak, J.J.H. van den Akker, E.M. Veenendaal, J. van Huissteden, P. Kroon

Research output: Contribution to journalArticleProfessional

Abstract

Door landbouwkundige drooglegging van veenweiden treedt krimp, inklinking en oxidatie van veenbodems op. Hierdoor daalt het maaiveld en komen broeikasgassen vrij. Door klimaatverandering zal dit proces toenemen. De opgave is om de bijdrage die het veenweidegebied levert aan het klimaatprobleem te verminderen, maar ook om dit gebied minder kwetsbaar te maken voor gevolgen van klimaatverandering zoals maaivelddaling, wateroverlast en verdroging. Elk jaar verliest Nederland 2000 ha aan veenbodems. Onderwaterdrains kunnen de bodemdaling en CO2 uitstoot halveren.
Original languageDutch
Pages (from-to)6-8
JournalBodem
Volume2010
Issue numberjuni
Publication statusPublished - 2010

Keywords

  • peat soils
  • subsidence
  • soil chemistry
  • carbon dioxide
  • desiccation
  • land use
  • drainage
  • peat grasslands
  • water level
  • utrecht

Cite this