Mogelijkheden voor koolstofvastlegging in de Nederlandse landbouw en natuur

J.P. Lesschen, H.I.M. Heesmans, J.P. Mol-Dijkstra, A.M. van Doorn, E. Verkaik, I.J.J. van den Wyngaert, P.J. Kuikman

Research output: Book/ReportReportProfessional

Abstract

Het doel van dit rapport is om meer inzicht en kwantificering te krijgen van potentiële veranderingen in koolstofvoorraden in Nederlandse bodems. Gebaseerd op een nieuwe stratificatie van de Landelijke Steekproef Kartering (LSK) data zijn bodemkoolstofvoorraden voor de voornaamste landgebruikstypen en bodemtypen bepaald. Het resultaat voor de belangrijkste landgebruikveranderingen laat zien dat bodem C emissies elkaar veelal compenseren. Met het MITERRA-model is de potentie voor koolstofvastlegging berekend. Niet-kerende grondbewerking en verbeterde gewasrotaties hebben de grootste potentie voor koolstofvastlegging. De totale realistische koolstofvastlegging in de landbouw wordt geschat op maximaal 1 Mton CO2 per jaar. De voorgestelde verplichte maatregelen voor het vergroenen van de landbouwsubsidies kunnen zorgen voor additionele koolstofvastlegging. Daarnaast laat deze studie zien dat ook andere natuurtypen dan bos grote koolstofvoorraden kunnen vastleggen.
Original languageDutch
Place of PublicationWageningen
PublisherAlterra
Number of pages61
Publication statusPublished - 2012

Publication series

NameAlterra-rapport
PublisherAlterra
No.2396
ISSN (Print)1566-7197

Keywords

  • soil chemistry
  • carbon dioxide
  • soil types
  • agricultural land
  • natural areas
  • soil carbon sequestration
  • carbon sequestration

Cite this