Mogelijkheden voor hergebruik en zuivering van uitgespoelde nutrienten : deskstudie in het kader van Nutriënten Waterproof

O.A. Clevering, A.L. Smit, T.G.L. Aendekerk, N.S. van Wees

  Research output: Book/ReportReportProfessional

  Abstract

  Ook als vergaande (brongerichte) maatregelen genomen worden ter beperking van nutriëntenemissies naar het milieu worden in sommige gevallen de normen voor oppervlaktewater en grondwater niet gehaald. Dit rapport richt zich op de mogelijkheden om ook deze verliezen, nutriënten die in ruimte en tijd buiten het opnamebereik van plantenwortels vallen nadat alle brongerichte maatregelen uitgevoerd zijn, weer terug in de landbouwkundige kringloop te krijgen, dan wel maatregelen te treffen waardoor nutriëntenemissies naar de verschillende milieucompartimenten (lucht, oppervlakte- en grondwater) voorkomen wordt (effect- en procesgerichte maatregelen).
  Original languageDutch
  Place of PublicationLelystad
  PublisherPraktijkonderzoek Plant & Omgeving
  Number of pages51
  Publication statusPublished - 2004

  Publication series

  NamePPO Rapport
  PublisherPPO Akkerbouw, Groene Ruimte en Vollegrondsgroenten

  Keywords

  • nutrients
  • emission
  • farming systems research
  • surface water
  • leaching
  • nitrogen
  • phosphate
  • drainage
  • water management
  • water filters
  • filters
  • integrated water management

  Cite this