Mogelijkheden voor de meting van accumulatie van zware metalen in de bovengrond door periodieke analyse = Possibilities for measuring accumulation of heavy metals in topsoil by periodic analysis

F. Riem Vis, W. van Driel, J. Wolf

  Research output: Book/ReportReportProfessional

  Abstract

  Op vier lokaties van de geintegreerde milieumeetnetten werden, op proefplekken ter grootte van circa 625 m2, acht representatieve grondmonsters uit de bovengrond genomen. In de monsters werden de gehalten aan de elementen As, Cd, Cu, Hg, Pb en Zn in drievoud bepaald met atoomabsorptie-spectrofotometrie. Aan de hand van de totale bepalingsfout werd voor de genoemde zes elementen onderzocht in hoeverre het mogelijk is om bij een gegeven belasting de verhoging van het gehalte in de grond te kunnen vaststellen. Hierbij werd uitgegaan van twee bemestingsregimes: namelijk bemesting met uitsluitend kunstmest en bemesting met zuiveringsslib volgens de voor het betrokken element maximaal toelaatbare dosis, aangevuld met kunstmest. Verder is rekening gehouden met de overige aanvoerbronnen van de elementen, zoals neerslag en krachtvoer en met de afvoer met het neerslagoverschot en met oogstprodukten
  Original languageDutch
  Place of PublicationHaren
  PublisherInstituut voor Bodemvruchtbaarheid
  Number of pages27
  Publication statusPublished - 1984

  Publication series

  NameRapport / Instituut voor Bodemvruchtbaarheid
  No.no. 7-84

  Keywords

  • heavy metals
  • inorganic compounds
  • netherlands
  • quantitative analysis
  • sampling
  • soil
  • soil analysis

  Cite this