Mogelijkheden voor de implementatie van het biomassawerf concept in de Greenport Gelderland : deel 3: Logistieke cases

E. Annevelink, M.J.A. van den Oever, J.B. van Gogh, J.E.G. van Dam

Research output: Book/ReportReportProfessional

Abstract

Het project ‘Biomassawerf – verwerken van reststromen’ (BO-21.03-001-002) vormt een onderdeel van het Biobased gedeelte van het BO-programma Keteninnovaties Plantaardig (KIP) van het Ministerie van Economische Zaken. Deze nota is het derde deel van de rapportage uit dit project, en is een vervolg op de nota’s: ‘Deel 1. Stakeholder analyse & biomassabeschikbaarheid’ (Annevelink et al., 2013) en ‘Deel 2. Het biomassawerf concept: voorbeelden, theorie & checklist’ (Annevelink et al., 2014a). Het specifieke doel van dit derde deelrapport is om de logistiek rond mogelijke biomassawerven in beeld te brengen d.m.v. specifieke cases. Dit rapport start in Hoofdstuk 2 met feedback vanuit de logistieke praktijk op het biomassawerf concept zoals dat is beschreven in Rapport Deel 2. Vervolgens wordt in Hoofdstuk 3 beschreven hoe de logistieke case studies zijn uitgevoerd. Daarna volgen de resultaten van drie verschillende case studies in de Greenport Gelderland, n.l. rond houtige reststromen in de fruitteelt (Hoofdstuk 4), houtige reststromen uit de laanbomenteelt (Hoofdstuk 5) en het afscheiden van fosfaat en andere componenten uit champost (Hoofdstuk 6). Tenslotte worden algemene conclusies en aanbevelingen uit de cases studies gegeven in Hoofdstuk 7.
Original languageDutch
Place of PublicationWageningen
PublisherWageningen UR - Food & Biobased Research
Number of pages75
Publication statusPublished - 2015

Publication series

NameRapport / Wageningen UR Food & Biobased Research
PublisherWageningen UR Food & Biobased Research
No.1546

Keywords

  • biobased economy
  • biomass
  • residual streams
  • availability
  • logistics
  • biomass production
  • biomass conversion
  • collection
  • analysis
  • betuwe

Cite this