Mogelijkheden tot vermindering van emissie van lachgas uit landbouwgronden bij toepassing van verschillende mestsoorten en nitrificatieremmers; laboratoriumproeven en aanbevelingen voor veldexperimenten

J. Dolfing, N. Buchkina, P.J. Kuikman

Research output: Book/ReportReportProfessional

Abstract

Landbouwgronden zijn een belangrijke bron van het broeikasgas lachgas (N2O). In het kader van het Reductieplan Overige Broeikasgassen (ROB) worden via onderzoek maatregelen verkend die kunnen leiden tot een vermindering van emissie van de overige broeikasgassen methaan en lachgas. Het gebruik van nieuwe (kunst)meststoffen is een van die maatregelen. Ze zijn ontwikkeld om de verliezen van stikstof via nitraatuitspoeling en denitrificatie ter beperken, en hun eventuele gebruik komt dus tegemoet aan het streven naar een meer duurzame landbouw. Bij het begrip nieuwe meststoffen moet gedacht worden aan meststoffen waaraan nitrificatieremmers zijn toegevoegd, of die gecoat zijn om de nutriëntenafgifte te vertragen. Het valt te verwachten dat deze eigenschappen ook de emissie van lachgas beïnvloeden. In het voorliggende onderzoek is door Alterra in een reeks laboratoriumexperimenten nagegaan wat de effecten zijn van het gebruik van aantal van dergelijke nieuwe mestsoorten op de emissie van lachgas uit een zand- en een kleigrond. De nieuwe mestsoorten zoals zijn niet beter dan de traditionele mestsoorten als ze worden beoordeeld op de het verminderen van de emissie van lachgas. De toevoeging van denitrificatieremmers resulteert in zand vaker in minder lachgas dan in klei. In klei leidt de toevoeging van denitrificatieremmers ook tot verhoging van de emissie van lachgas. Op grond van de resultaten van dit laboratorium-onderzoek worden aanbevelingen gedaan en keuzes gemaakt voor een nog uit te voeren veld-onderzoek.
Original languageDutch
Place of PublicationWageningen
PublisherAlterra
Number of pages39
Publication statusPublished - 2004

Publication series

NameAlterra-rapport
PublisherAlterra
No.890
ISSN (Print)1566-7197

Keywords

  • nitrous oxide
  • emission
  • agricultural land
  • soil chemistry
  • reduction
  • manures
  • nitrification inhibitors

Cite this