Mogelijke oorzaken van tegenvallende afname van de ammoniakemissie in Nederland

J.W. Erisman, G.J. Monteny

  Research output: Contribution to journalArticleAcademicpeer-review

  Abstract

  Nieuwe inzichten m.b.t. de effecten van het uitrijverbod van mest, langdurige mestopslag, de mate van overbemesting van de grond, de toegenomen emissie uit de huidmondjes van planten, en de praktijkomstandigheden waaronder mest wordt uitgereden, geven een verklaring voor de tegenvallende emissiereductie als gevolg van het ammoniakbeleid van de overheid. De hoge stikstofbelasting van landbouwgrond zorgt ervoor dat de ammoniakemissie blijft doorgaan. Vooral in intensieve veehouderijgebieden zou meer nadruk moeten worden gelegd op maximale stikstofbemestingsnormen i.p.v opslag- en toedieningstechnieken
  Original languageDutch
  Pages (from-to)1-10
  JournalMilieu
  Volume1
  Publication statusPublished - 1999

  Keywords

  • ammonia
  • emission
  • volatilization
  • air pollution
  • pollution control
  • manures
  • animal manures
  • slurries
  • fertilizers
  • losses
  • residual effects
  • plant nutrition
  • nitrogen
  • top dressings
  • government policy
  • environmental policy
  • damage
  • fertilizer application
  • nature

  Cite this