Moerasbufferstroken: potenties voor nutriëntenverwijdering en economisch rendement - een case study in westelijk Noord-Brabant

A.M. Antheunisse, E.J. Bos, L. Verhoeven, M.M. Hefting

  Research output: Contribution to journalArticleProfessional

  Abstract

  Diffuse belasting van het oppervlaktewater met nutriënten vormt een probleem voor het waterbeheer in Nederland. De inzet van ecotechnologische maatregelen kan bijdragen aan de reductie van de emissies. Met name moerasbufferstroken, waarbij het te zuiveren water in contact komt met de bovenste bodemlagen, laten een hoge verwijdering zien. In dit artikel staat een onderzoek centraal naar de werking van een moerasbufferstrook langs de Strijbeekse beek (Noord-Brabant), waarbij het drainagewater direct in de bufferstrook uitkomt, én het economische rendement van zo’n systeem. De verwijdering van stikstof blijkt beperkt door de hoge kweldruk en daaruitvolgende lage infiltratie van drainagewater. De verwijdering van fosfaten is juist hoog vanwege de hoge adsorptiecapaciteit van de bodem door de aanwezigheid van ijzerionen. Met een alternatieve inrichting en beheer is het mogelijk ook de verwijderingsefficiëntie voor stikstof te verhogen. Uit de economische analyse komt naar voren dat de bufferstrook van 350 meter niet rendeert. Indien bufferstroken met een gezamenlijke lengte van 6,5 kilometer zouden worden aangelegd, zijn meer maatschappelijke baten te verwachten, maar dan nog zijn deze niet voldoende om op te wegen tegen de kosten van uit productie genomen landbouwgrond
  Original languageDutch
  Pages (from-to)49-52
  JournalH2O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling
  Volume41
  Issue number20
  Publication statusPublished - 2008

  Keywords

  • water quality
  • surface water
  • pollution control
  • water management
  • ditch banks
  • nutrients
  • removal
  • agricultural land
  • netherlands
  • cost benefit analysis
  • vegetated strips
  • surface water quality
  • buffer zones

  Cite this