Moerasbufferstroken langs watergangen: haalbaarheid en functionaliteit in Nederland

A.M. Antheunisse, M.M. Hefting, E.J. Bos

  Research output: Book/ReportReportProfessional

  Abstract

  Internationale regelgeving, zoals de Kaderrichtlijn Water en de nitraatrichtlijn, versterkt de aandacht voor bufferstroken, bemestingsvrije zones, helofytenfilters en natuurvriendelijke oevers als voorzieningen voor de reductie van de emissie van nutriënten en voor de vergroting van natuurwaarden. In dit rapport ligt de focus op natte bufferzones (moerasbufferstroken) langs landbouwpercelen. In tegenstelling tot droge bufferstroken heeft dit type bufferstroken een grote potentie voor het waterbeheer. In combinatie met drainagesystemen leveren ze mogelijk een relevante bijdrage in de zuivering van nutriëntenrijk grondwater. Daarmee is het aanleggen van dit soort voorzieningen een mogelijke maatregel in het kader van het stroomgebiedsbeheer (KRW). Om de claims van effectiviteit te onderzoeken is twee jaar lang onderzoek gedaan naar het functioneren van moerasbufferstroken. Dit onderzoek is gecombineerd met een kosten- baten analyse.
  Original languageDutch
  Place of PublicationUtrecht
  PublisherStowa
  Number of pages103
  ISBN (Print)9789057734137
  Publication statusPublished - 2008

  Publication series

  NameRapport / STOWA
  PublisherSTOWA
  No.2008 07

  Keywords

  • streams
  • ditch banks
  • surface water
  • pollution control
  • water management
  • nutrients
  • leaching
  • nitrogen
  • phosphorus
  • removal
  • agricultural land
  • netherlands
  • cost benefit analysis
  • vegetated strips
  • buffers
  • buffer zones
  • surface water quality

  Cite this

  Antheunisse, A. M., Hefting, M. M., & Bos, E. J. (2008). Moerasbufferstroken langs watergangen: haalbaarheid en functionaliteit in Nederland. (Rapport / STOWA; No. 2008 07). Utrecht: Stowa.