Modellen voor de graadmeters landschap, beleving en recreatie; kennismodel effecten landschap kwaliteit KELK; monotoring schaal; belevingsGIS

J. Roos-Klein Lankhorst, S. de Vries, J. van Lith-Kranendonk, H. Dijkstra, J.M.J. Farjon

Research output: Book/ReportReportProfessional

Abstract

Alterra heeft drie landsdekkende instrumenten ontwikkeld voor de graadmeters landschap, beleving en recreatie die worden ingezet bij het werk voor de Natuurplanbureaufunctie. De drie instrumenten zijn geoperationaliseerd met programmatuur die speciaal is ontwikkeld voor kennissystemen: Osiris. De instrumenten zijn gevuld met expertkennis en landsdekkende data, waarmee beleidsvragen op het gebied van landschap, beleving en recreatie op een snelle, herhaalbare en transparante wijze kunnen worden beantwoord. Het betreft: Monitoringsysteem Schaalkenmerken, BelevingsGIS en Kennismodel Effecten Landschap Kwaliteit (KELK) . De eerste twee instrumenten zijn vooral ontwikkeld voor het landsdekkend op kaart brengen van landschapskenmerken en -waarden, en voor het monitoren van veranderingen van landschappelijke waarden. Zij leveren input voor het derde instrument, KELK. KELK is ontwikkeld om de gevolgen van geplande of voorziene ruimtegebruiksveranderingen voor het landschap in beeld te brengen. Trefwoorden: landschap, landschapskwaliteit, monitoring, ruimtelijke planvorming, plantoetsing, ruimtelijke modellen, beslissingsondersteunende systemen, Geografische Informatiesystemen, schaal, recreatie, recreatieve capaciteit.
Original languageDutch
Place of PublicationWageningen
PublisherNatuurplanbureau
Number of pages123
Publication statusPublished - 2004

Publication series

NamePlanbureaurapporten
PublisherNatuurplanbureau
No.20
ISSN (Print)1574-0935

Keywords

  • landscape
  • recreation
  • perception
  • evaluation
  • models
  • monitoring
  • indicators
  • environmental assessment
  • geographical information systems
  • netherlands

Cite this