MKGR milieu-indicator

E. Westein, F. Langers, J.P. Mol-Dijkstra, J. Roelsma, R.A. Smidt, C. van der Salm, P. Groenendijk, R. Kruijne

Research output: Book/ReportReportAcademic

Abstract

In het kader van het project Monitoring kwaliteit groene ruimte (MKGR) is een methode ontwikkeld om de integrale milieukwaliteit in beeld te brengen door middel van één indicator. Voor de ontwikkeling van de milieu-indicator is uitgegaan van de milieuthema's verzuring, vermesting en verspreiding van bestrijdingsmiddelen. Deze variabelen zijn gerelateerd aan kwantificeerbare beleidsdoelen en/of referentiesituaties. De milieu-indicator was tot nu toe alleen uitgewerkt voor de variabelen verzuring, vermesting, en verspreiding van bestrijdingsmiddelen voor de provincie Noord-Brabant. In 2002 zijn deze variabelen landsdekkend uitgewerkt. Dit is gedaan voor de kwaliteit per milieuthema, maar ook voor de indicator voor de (integrale) milieutoestand van de groene ruimte binnen elke gemeente in Nederland. Tevens zijn de belangrijkste tussenresultaten op het niveau van gridcellen weergegeven. De (tussen)resultaten kunnen worden opgeschaald naar regio, provincie en heel Nederland.
Original languageDutch
Place of PublicationWageningen
PublisherAlterra
Number of pages76
Publication statusPublished - 2003

Publication series

NameAlterra-rapport
PublisherAlterra
No.452
ISSN (Print)1566-7197

Keywords

  • environmental protection
  • environment
  • quality
  • indicators
  • eutrophication
  • acidification
  • pesticides
  • environmental impact
  • netherlands

Cite this