MKBA Peilverandering Polder Zegveld

E.J. Bos, T.A. Vogelzang, R.J.M. Franken, M. Goosen, P.C. Jansen, C. Kwakernaak

Research output: Book/ReportReportProfessional

Abstract

Het Westelijk Veenweidegebied is al eeuwenlang onderhevig aan bodemdaling en oxidatie van het veen. Een mogelijkheid om dit tegen te gaan is het veranderen c.q. verhogen van het peil van het oppervlaktewater. Peilverandering zal naar verwachting tal van effecten hebben voor de regio. Naast effecten voor de reguliere landbouw en het waterbeheer kan peilverandering ook invloed hebben op de natuurwaarden in het gebied, het woongenot en de inkomsten van recreatie-afhankelijke sectoren. In dit rapport wordt met behulp van het instrument Maatschappelijke Kosten Baten Analyse (MKBA) bezien welke kosten en baten peilverandering in de polder Zegveld met zich meebrengt.
Original languageDutch
Place of Publication[S.l.]
Number of pages47
Publication statusPublished - 2008

Keywords

  • water level management
  • agrohydrology
  • peat grasslands
  • subsidence
  • soil chemistry
  • land use
  • cost benefit analysis
  • utrecht
  • groene hart

Cite this