MKBA EcoLaNa grondfonds : De maatschappelijke gevolgen van de implementatie van een aantal duurzaamheidcriteria op veehouderij en akkerbouwbedrijven

A.T. de Blaeij, A.J.G. Dekking, A. Gaaff

Research output: Book/ReportReportProfessional

Abstract

Het EcoLaNa plan houdt in dat boeren overstappen op een duurzamere vorm van landbouw dan gangbare landbouw. Wat er onder duurzaamheid wordt verstaan blijkt uit de maatregelen die voor EcoLaNa zijn opgesteld. Door in te zetten op duurzame landbouw zal het EcoLaNa plan bijdragen aan het realiseren van de doelen die gesteld zijn door verschillende overheden, onder andere in het Europese Plattelandsontwikkelingsbeleid. Het gaat hierbij om doelen als het bevorderen van een sterke en dynamische agrofoodsector, instandhouding van de biodiversiteit en van landbouwsystemen met hoge natuurwaarden en uitvoering van de kaderrichtlijn water (POP2). In deze studie is middels een MKBA onderzocht of overschakeling naar duurzamere EcoLaNa landbouw voor de samenleving interessant is.
Original languageDutch
Place of PublicationLelystad
PublisherPPO AGV
Number of pages42
Publication statusPublished - 2010

Keywords

  • alternative farming
  • sustainable agriculture
  • rural development
  • farm management
  • farm structure
  • land
  • funds
  • finance

Cite this