Mineralenbalansen op afdelingsniveau in de varkensvermeerdering

M. Timmerman, M.M.A.H.H. Smolders

Research output: Book/ReportReportProfessional

Abstract

Het doel van dit onderzoek is het bepalen of een mineralenverlies optreedt op een varkenshouderijbedrijf vanaf aanvoer van voer tot en met afvoer van mest en dieren voor de diercategorieën dragende zeugen, kraamzeugen en gespeende biggen. Uit de resultaten kwam naar voren dat bij de mineralenbalansen op afdelingsniveau in de vermeerdering op basis van de MINAS-gegevens de afvoer meestal groter is dan de aanvoer. Bij mineralenbalansen op basis van de analyseresultaten is het beeld wisselend en afhankelijk van de analyseresultaten van de voermonsters, die verschilden per laboratorium. De MINAS-balans op bedrijfsniveau van Praktijkcentrum Sterksel is echter niet sluitend. Hiervoor kunnen een aantal oorzaken zijn, onder andere dat alleen droogvoer is gebruikt en de mest weinig tijd had om te kunnen bezinken. De analyseresultaten van de voermonsters waren in dit onderzoek in de meeste gevallen hoger dan de opgegeven gehalten door de voerleverancier, maar alleen significant (P>0,05) hoger voor fosfaat. Tevens waren de analyseresultaten van het fosfaatgehalte significant (P
Original languageDutch
Place of PublicationLelystad
PublisherPraktijkonderzoek Veehouderij
Number of pages14
Publication statusPublished - 2004

Publication series

NamePraktijkRapport / Praktijkonderzoek Veehouderij : Varkens
PublisherPraktijkonderzoek Veehouderij

Keywords

  • pigs
  • minerals
  • inorganic compounds
  • animal manures
  • animal feeding
  • animal nutrition
  • netherlands

Cite this