Minder en Anders Bemesten. Naar een bedrijfsspecifieke duurzame bemestingsstrategie : literatuurstudie

G.J. van der Burgt, J.J.M. Staps

Research output: Book/ReportReportProfessional

Abstract

Voor behoud en verbetering van de bodemvruchtbaarheid, in de context van de problemen waar de biologische landbouw mee te maken heeft, is een theoretische studie gedaan naar mogelijke en in de praktijk relevante combinaties van bodemtype, bedrijfstype en bedrijfsintensiteit en bijpassende oplossingen. Er wordt geconcludeerd dat de (gewas)bemesting in toenemende mate benaderd wordt als een multidimensioneel, locatiespecifiek en dynamisch vraagstuk. De bestaande kennis moet daarom op deze drie punten verfijnd worden, wat zes concrete vraagstukken voor verder onderzoek oplevert: optimaliseren van stikstof uit grasklaver / luzerne op ándere plekken in het bedrijf; optimaliseren van stikstofopname door bodemstructuur / beworteling; optimaliseren van stikstofoverdracht uit grasklaver en luzerne door timing en inwerktechniek; inzet van stikstofbinders in mengteelt; eigenschappen en inzetbaarheid van ‘nieuwe’ mestsoorten zoals digestaat van vergistinginstallaties; ontwikkeling van andere nieuwe meststoffen met hoge N/P verhouding en stuurbare N-fractie.
Original languageDutch
Place of PublicationDriebergen
PublisherLouis Bolk
Number of pages37
Publication statusPublished - 2008
Externally publishedYes

Keywords

  • organic farming
  • fertilizer application
  • soil fertility
  • arable farming
  • field vegetables
  • nutrient accounting system

Cite this