Milieuwinst biologische boomkwekerij : vergelijking van de milieubelasting door gewasbescherming in enkele biologische en gangbare teelten van boomkwekerijgewassen

J.J. de Blok

  Research output: Book/ReportReportProfessional

  Abstract

  In dit rapport wordt getracht zicht te krijgen op de meerwaarde van biologisch geteelde bomen t.o.v. gangbaar geteelde bomen. Er is weinig gericht onderzoek uitgevoerd naar de meerwaarde in het gebruik van biologisch gekweekte boomkwekerij producten. Daarom is in deze studie de milieubelasting door gewasbeschermingsmiddelen bij de teelt van vruchtbomen en laanbomen in de gangbare en biologische teelt met elkaar vergeleken. Op basis van een beperkt aantal gegevens kan geconcludeerd worden dat er een duidelijk verschil is in milieubelasting tussen deze teeltsystemen. In de laanbomen zijn de verschillen gering. In de gangbare teelt wordt relatief weinig gebruik gemaakt van gewasbeschermingsmiddelen. Ook is het gebruik van een aantal sterk belastende middelen, m.n. herbiciden, inmiddels niet meer toegestaan. De vruchtbomenteelt is zeer intensief en het gebruik van middelen relatief groot. In de biologische teelt wordt voor schimmelbestrijding veel zwavel gebruikt. De milieubelasting van waterleven, bodemleven en grondwater van dit middel is echter laag. De verschillen tussen gangbare en biologische vruchtbomen zijn qua milieubelasting veel groter dan tussen beide teeltsystemen in de laanbomenteelt.
  Original languageDutch
  Place of PublicationLisse
  PublisherPraktijkonderzoek Plant & Omgeving B.V.
  Number of pages24
  Publication statusPublished - 2008

  Publication series

  NamePPO
  PublisherPraktijkonderzoek Plant & Omgeving
  No.426

  Keywords

  • forest nurseries
  • fruit trees
  • organic farming
  • pesticides
  • street trees
  • fungus control
  • crop husbandry
  • arboriculture

  Cite this