Milieuorganisaties in beroep: Toegang tot de rechter vanuit empirisch perspectief

Translated title of the contribution: ENGOs in the Netherlands: Access to justice from an empirical perspective

E.C. Alblas, Suzanne Kingston

Research output: Contribution to journalArticleProfessional

Abstract

Het Verdrag van Aarhus strekt onder andere tot het waarborgen van ‘ruime toegang’ tot de rechter bij milieuaangelegenheden voor milieuorganisaties, om hiermee de uitvoering en handhaving van milieuwetgeving te bevorderen. Op basis van bestaande theoretische literatuur en een kwalitatief onderzoek onder 35 Nederlandse milieuorganisaties analyseert dit artikel wat voor milieuorganisaties eigenlijk de factoren zijn die de toegang tot de rechter bepalen. Hierbij wordt specifiek aandacht besteed aan het vereiste om een zienswijze te hebben ingediend alvorens tegen een besluit in beroep kan worden gegaan. Het beeld dat uit de data naar voren komt is dat momenteel zowel de toegang tot de rechter als de doeltreffendheid van de rechtsgang bij
milieuaangelegenheden onder druk staan.
Translated title of the contributionENGOs in the Netherlands: Access to justice from an empirical perspective
Original languageDutch
Number of pages9
JournalNederlands Juristenblad
Volume27
Publication statusPublished - 2021
Externally publishedYes

Cite this