Milieukundige beoordeling van de opslag en toepassing van organisch bedrijfsafval/plantensnippers als bodemverbeterend middel in de landbouw; advies

Research output: Book/ReportReportProfessional

Abstract

Organisch bedrijfsafval en plantensnippers afkomstig uit de tuinbouw kan na compostering nuttig hergebruikt worden als bodemverbeterend middel in de landbouw, mits voldaan wordt aan wettelijke, milieukundige en landbouwkundige randvoorwaarden. In de onderhavige studie is organisch bedrijfsafval/plantensnippers beoordeeld dat rijk is aan fosfaat en zware metalen. Het gebruik als organisch bodemverbeterend middel als bedoeld in de ontheffingsaanvraag leidt tot te hoge giften aan fosfaat. Deze hoge giften zijn gelet op de fosfaatbehoefte van de gewassen die door de firma A. Dijkshoorn en Zn. geteeld worden, landbouwkundig gezien, niet nodig. Het gebruik van organisch bedrijfsafval/plantensnippers als fosfaatmeststof leidt tot te hoge vrachten aan met name chroom, nikkel, zink en arseen bij spiegeling aan de voor zuiveringsslib en compost toegelaten vrachten aan zware metalen. Milieu-verantwoorde toepassing van organisch bedrijfsafval/plantensnippers wordt daardoor niet bepaald door de waardegevende bestanddelen organische stof en nutriënten maar door de gehalten aan zware metalen.
Original languageDutch
Place of PublicationWageningen
PublisherAlterra
Number of pages58
Publication statusPublished - 2000

Publication series

NameAlterra-rapport
No.130

Keywords

  • organic wastes
  • plant residues
  • heavy metals
  • refuse compost
  • composts
  • environmental impact
  • legislation
  • soil pollution
  • netherlands

Cite this