Milieudossier: maatwerk binnen zoneringsaanpak biedt boeren toekomstperspectief

Research output: Contribution to journalArticleProfessional

Abstract

De Nederlandse landbouw staat voor een aantal urgente maatschappelijke opgaven. Om de agrarische sector duurzaam perspectief te geven is in dit tijdschrift eerder een landschappelijke zonering voorgesteld. Deze aanpak biedt inspiratie en stimuleert overheid en markt om actief sturing te geven aan de inrichting van het platteland. Zonder een concrete vertaling naar maatregelen op het boerenerf verliest deze aanpak echter haar glans. Door het agrarisch bedrijf centraal te stellen in de zoneringsaanpak, is het mogelijk om elke boer toekomstperspectief te bieden om landschap, natuur en landbouw optimaal te combineren.
Original languageDutch
Pages (from-to)49-53
Number of pages5
JournalMilieu
Issue number5
Publication statusPublished - Nov 2022

Cite this