Milieucondities van aquatische beheertypen

Research output: Book/ReportReportProfessional

Abstract

Voor de beheertypen van Index-NL is invulling gegeven aan de kwaliteitsaspecten van de aquatische typen. De kwaliteit in de Index-NL typen wordt afgemeten aan de (1) biotische natuur, (2) milieucondities, (3) ruimtelijke samenhang, (4) structuur en beheer, en (5) natuurlijke processen. In deze eerste fase is gewerkt aan de milieucondities. De milieucondities zijn afgeleid uit verschillende bronnen cq. eerder beschreven typologieën, vooral het Aquatisch Supplement en de Kaderrichtlijn Water. In dit rapport is extra aandacht gegeven aan de Kaderrichtlijn Water omdat de beheertypen hier bij voorkeur goed op aan sluiten. Uiteindelijk is per beheertype een overzicht gegeven van de abiotische condities voor de kwaliteitsklassen ‘goed’, ‘matig’ en ‘slecht’. Waar nodig zijn de beheertypen onderverdeeld in subtypen, om homogenere condities te kunnen omschrijven. Voor het opstellen van de condities is waar mogelijk aangesloten bij de getoetste waarden van de Kaderrichtlijn Water. Voor verschillende beheertypen zijn verschillende parameters gebruikt bij het beschrijven van de kwaliteitsklasse, omdat het afhankelijk is van het systeem welke parameters in praktijk sturend zijn.
Original languageDutch
Place of PublicationWageningen
PublisherAlterra
Number of pages142
Publication statusPublished - 2010

Publication series

NameAlterra-rapport
PublisherAlterra Wageningen UR
No.2090
ISSN (Print)1566-7197

Keywords

 • rivers
 • streams
 • lakes
 • fens
 • brackish water
 • water quality
 • management
 • nutrients
 • freshwater ecology
 • netherlands
 • water framework directive
 • abiotic conditions

Cite this