Milieuanalyse reconstructiegebied Gelderland en Utrecht-Oost; deel 4: scenario's per milieuthema; aanvullende ruimtelijke analyses voor de milieuthema's stank, ammoniak en nutriënten op basis van te nemen maatregelen in de reconstructiegebieden Achterhoek en Liemers, Veluwe, en Gelderse Vallei/Utrecht-Oost

T.J.A. Gies, P. Coenen, A. Bleeker, O.F. Schoumans

Research output: Book/ReportReportProfessional

Abstract

Op verzoek van de provincie Gelderland hebben Alterra en TNO-MEP een ruimtelijke analyse gemaakt van de milieusituatie in de reconstructiegebieden van Gelderland en Utrecht-Oost. Hierin is voor de huidige en autonome situatie nagegaan hoe het staat met de verschillende milieuthema¿s in dit gebied: - nutriëntenuitspoeling naar grond- en oppervlaktewater, - agrarische geurhinder - ammoniakemissie en ¿depositie De resultaten hiervan staan verwoord in Alterra-rapport 535.1 t/m 535.3 voor respectievelijk reconstructiegebied Achterhoek en Liemers, reconstructiegebied Veluwe en reconstructiegebied Gelderse Vallei en Utrecht-Oost. In dit rapport worden voor de drie reconstructiegebieden de resultaten van aanvullende scenarioberekeningen weergegeven. De scenario¿s laten voor de 3 milieuthema¿s afzonderlijk zien wat de effecten zijn van te nemen maatregelen in het kader van het reconstructieproces.
Original languageDutch
Place of PublicationWageningen
PublisherAlterra
Number of pages84
Publication statusPublished - 2003

Publication series

NameAlterra-rapport
PublisherAlterra
No.535.4
ISSN (Print)1566-7197

Keywords

 • environmental assessment
 • pollution
 • water pollution
 • nutrients
 • leaching
 • odour emission
 • ammonia
 • environmental policy
 • sandy soils
 • netherlands
 • reconstruction
 • gelderland
 • achterhoek
 • liemers
 • gelderse vallei
 • veluwe

Cite this