Milieu-indicatoren op basis van Landelijk Meetnet Flora, Milieu- en Natuurkwaliteit : achtergronddocument bij Natuurbalans 2004

M.P. van Veen, S. van Tol, M.L.P. van Esbroek, E. Noordijk, B. de Knegt, A. van Hinsberg

Research output: Book/ReportReportAcademic

Abstract

Op basis van het Landelijk Meetnet Flora, Milieu- en Natuurkwaliteit zijn de effecten van milieudruk op de vegetatie aangegeven. Daartoe is langs drie lijnen de indicatiewaarde van de vegetatie onderzocht (i) Hoe verschillen de huidige indicatiewaarden met een historische vergelijking uit de periode 1900-1950?; doel is om de huidige vegetaties en hun indicatiewaarden in context te zetten;(ii) Hoe veranderen de indicatiewaarden van de vegetatie over de huidige stikstofdepositie-gradiënt?, en (iii) Hoe verandert de biomassa van de vegetatielagen over de huidige depositiegradiënt? Uit de ontwikkelde indicatoren blijkt dat in de recente situatie de omvang van de vegetatielagen een gevoelige parameter in relatief voedselarme systemen is. De analyse van veranderingen ten opzichte van een historische situatie laat duidelijke veranderingen in soortsamenstelling zien. In open duinen en op de heide zijn twee trends te zien, ten eerste een toename van soorten van voedselrijkere standplaatsen en ten tweede een toename van soorten met een bredere tolerantie voor zuur. Trefwoorden: Landelijk Meetnet Flora Milieu- en Natuurkwaliteit; historische vergelijking; natuurkwaliteit; milieudruk; stikstofdepositie; Ellenberg-indicatie; biomassa vegetatielagen.
Original languageDutch
Place of PublicationWageningen
PublisherNatuurplanbureau
Number of pages38
Publication statusPublished - 2004

Publication series

NamePlanbureaurapporten
PublisherNatuurplanbureau
No.12
ISSN (Print)1574-0935

Keywords

  • vegetation
  • indicators
  • monitoring
  • environmental impact
  • flora
  • environmental management
  • botanical composition
  • history
  • netherlands

Cite this

van Veen, M. P., van Tol, S., van Esbroek, M. L. P., Noordijk, E., de Knegt, B., & van Hinsberg, A. (2004). Milieu-indicatoren op basis van Landelijk Meetnet Flora, Milieu- en Natuurkwaliteit : achtergronddocument bij Natuurbalans 2004. (Planbureaurapporten; No. 12). Wageningen: Natuurplanbureau.