Middelen tegen vogelmijt: welke zijn toegestaan?

Francesca Nijenhuis, M.F. Mul, M.J. Groot, T.G.C.M. van Niekerk

Research output: Other contributionPamphlet

Abstract

Naast preventie en monitoring van vogelmijt is de inzet van middelen een onderdeel van Integrated PestManagement (IPM). Als vogelmijt (Dermanyssus gallinae) zich manifesteert dan worden eerst nietchemisch-synthetische bestrijdingsmiddelen ingezet. Mocht dit onvoldoende werken dan volgt de keuzevoor een chemisch-synthetische middel.Pluimveehouders geven aan dat het lastig is om na te gaan welke middelen ingezet kunnen en mogenworden tegen vogelmijt. In dit artikel beschrijven we hoe en bij welke instanties nagegaan kan wordenwelke middelen gebruikt mogen worden.
Original languageEnglish
TypeFactsheet
PublisherWageningen University & Research
Number of pages5
Publication statusPublished - 2019

Fingerprint

Dive into the research topics of 'Middelen tegen vogelmijt: welke zijn toegestaan?'. Together they form a unique fingerprint.

Cite this