Microplastics

Erwin Roex, I. Roessink, Patrick S. Bäuerlein, Marino Marinkovic, Melvin Faber, S.P.J. van den Berg, J.W. Deneer, Susanne Waaijers-van der Loop

Research output: Book/ReportReportProfessional

Abstract

Deze Deltafact is een product van de Ketenverkenner, een project onder
de Kennisimpuls Waterkwaliteit (KIWK In de KIWK werken Rijk,
provincies, waterschappen, drinkwaterbedrijven en kennisinstituten samen
om meer inzicht te krijgen in de kwaliteit van het grond- en
oppervlaktewater en de factoren die deze kwaliteit beïnvloeden. In het
programma wordt bestaande en nieuwe kennis bijeen gebracht en (beter)
toepasbaar gemaakt voor de praktijk.
Original languageEnglish
Number of pages21
Publication statusPublished - 8 Feb 2020

Cite this