Methodiek waardering aquatische natuurkwaliteit : ontwikkeling van graadmeters voor sloten en beken

Research output: Book/ReportReportProfessional

Abstract

De bruikbaarheid van de huidige graadmeters voor natuurwaarderingsdoeleinden voor sloten en beken blijkt in veel gevallen beperkt. Dit is meestal gerelateerd aan de trefkans van macrofauna. Een oplossing voor dit probleem is het selecteren van een groep van algemenere, kenmerkende, functionele of gevoelige soorten die kunnen dienen als een proxy voor schaarse doel- of indicatorsoorten. Er is een overzicht gemaakt van potentiële proxy’s, met als belangrijkste categoriëen enkelvoudige indices, meervoudige indices (‘multimetrics’), multivariate beoordelingstechnieken en levensstrategie-analyses. Naar onze mening is de kansrijkste alternatieve methode voor natuurwaarderingsdoeleinden het gebruik van meervoudige indices. Individuele metrics (zoals soortenrijkdom van een bepaalde groep, verhoudingen tussen groepen, tolerantie en gevoeligheid van organismen en functionele eigenschappen) geven in combinatie een beter beeld van de reactie van de levensgemeenschap op menselijke verstoring dan afzonderlijke soorten, omdat verschillende aspecten van het ecosysteem meewegen. Voor zowel beken als sloten is een prototype multimetric index ontwikkeld. Trefwoorden: multimetric index, macrofauna, sloten, beken, beoordelingssystemen, natuurkwaliteit
Original languageDutch
Place of PublicationWageningen
PublisherWOT Natuur & Milieu
Number of pages110
Publication statusPublished - 2010

Publication series

NameWOt-rapport
PublisherWettelijke Onderzoekstaken Natuur & Milieu
No.113
ISSN (Print)1871-028X

Keywords

  • aquatic ecology
  • habitats
  • species diversity
  • monitoring

Cite this