Methodiek effectmeting participatieve monitoring: Deelprogramma Goede Governance - Onderdeel Participatieve monitoring

Sander Meijerink, Bas Breman, Gerald Jan Ellen

Research output: Book/ReportReportProfessional

Abstract

In het programma Lumbricus, deelprogramma Goede Governance, wordt geëxperimenteerd met vormen van participatieve monitoring. Dit rapport gaat in op de vraag wat participatieve monitoring inhoudt, welke vormen van participatieve monitoring bestaan en welke stappen moeten worden doorlopen in een participatief monitoringsproces. Vervolgens worden de mogelijke effecten van participatieve monitoring besproken. De verwachting is dat participatieve monitoring leerprocessen bevordert, leidt tot een toename van vertrouwen tussen partijen en tot een toename van de steun voor innovatieve beheersmaatregelen. Om deze hypothesen te kunnen toetsen worden in dit rapport leren, vertrouwen en steun geoperationaliseerd en wordt een methodiek ontwikkeld om de effecten van participatieve monitoring te kunnen meten. De methodiek die in dit rapport wordt gepresenteerd zal worden toegepast in een of meer proeftuinen van het Lumbricus programma.
Original languageDutch
PublisherProgramma Lumbricus
Number of pages12
Publication statusPublished - 2020

Cite this