Metabolite formation in water and in sediment in the TOXSWA model : theory and procedure for the upstream catchment of FOCUS streams

P.I. Adriaanse, W.H.J. Beltman, F. van den Berg

Research output: Book/ReportReportProfessional

Abstract

Het TOXSWA model is uitgebreid met de beschrijving van vorming en omzetting van metabolieten in water en sediment. Op EU niveau wordt TOXSWA gebruikt in de aquatische risico beoordelingsmethodiek van bestrijdingsmiddelen om blootstellingsconcentraties te berekenen in de diverse water typen van de zogenaamde EU-FOCUS oppervlaktewater scenario’s. Voor de scenario’s met FOCUS riviertjes is er een bovenstrooms stroomgebied van 100 ha waarvan 20 ha met bestrijdingsmiddel is behandeld. Bij deze scenario’s willen we rekening houden met metabolieten die in het stroomgebied zijn gevormd. Daarom is een procedure ontwikkeld om de metaboliet concentraties en fluxen te corrigeren voor de FOCUS riviertjes, gevoed door het gedeeltelijk behandelde stroomgebied. De correctiefactoren van de procedure kunnen op twee manieren worden bepaald: (i) een simpele manier, waarbij de correctiefactor een functie is van de omzettingssnelheid van de moederstof en (ii) een meer gedetailleerde manier waarbij de correctiefactor een functie is van de omzettingssnelheid van zowel de moederstof als van de metaboliet, alsmede van de verblijftijd van de moederstof in het bovenstroomse stroomgebied.
Original languageEnglish
Place of PublicationWageningen
PublisherAlterra
Number of pages49
Publication statusPublished - 2014

Publication series

NameAlterra-rapport
PublisherAlterra Wageningen UR
No.2587
ISSN (Print)1566-7197
NameWOt-technical report
No.15

Keywords

  • water pollution
  • water bottoms
  • pesticides
  • watersheds
  • risk analysis
  • models

Cite this