Met Boxer betere mogelijkheden voor onkruidbestrijding in de graszaadteelt

G.E.L. Borm

  Research output: Non-textual formWeb publication/siteProfessional

  Abstract

  Het aantal herbiciden dat in de graszaadteelt mag worden toegepast is de laatste jaren sterk afgenomen. Door het wegvallen van o.a. Tribunil, diuron en TCA zijn de bestrijdingsmogelijkheden van straatgras, ruw beemdgras en opslagplanten van granen dermate gering geworden dat een deel van het veldbeemdareaal uit Nederland verdwenen is. In het voorjaar van 2003 is in het kader van de "Vrijstellingsregeling gewasbeschermingsmiddelen 2003" de toepassing van Boxer in zaadgewassen van zwenk- en raaigrassen toegestaan, waarmee een kentering is doorgezet t.a.v. de bestrijdingsmogelijkheden van ongewenste grassen in graszaadgewassen. Het beweiden van met Boxer bespoten graszaadpercelen of het vervoederen van het graszaadstro dat hiervan afkomstig is, mag in het kader van deze vrijstellingsregeling niet gebeuren. Tevens geldt dat de toepassing dient plaats te vinden met 90% driftreducerende doppen. Door de firma (Syngenta) is inmiddels een reguliere uitbreiding van de toelating van Boxer in graszaadgewassen aangevraagd. In het onkruidbestrijdingsonderzoek in graszaadgewassen, uitgevoerd door Praktijkonderzoek Plant en Omgeving (PPO), is dit middel uitvoerig beproefd. De ervaringen uit dit onderzoek, dat werd gefinancierd door het productschap Granen, Zaden en Peulvruchten, worden hier belicht.
  Original languageDutch
  PublisherKennisakker
  Edition1 juli
  Media of outputOnline
  Publication statusPublished - 1 Jul 2003

  Keywords

  • plant protection
  • weed control
  • grasses
  • seed production
  • seeds
  • grass seeds
  • arable farming
  • herbicides

  Cite this