Mesttoediening in het voorjaar op kleibouwland en precisiedosering mest in maïs, thema: duurzame mineralen BO-12.03-002-007

Research output: Other contributionPamphlet

Abstract

Informatieposter over mesttoediening op kleigrond. Op kleigrond gaat bij najaarstoepassing van (drijf)mest op bouwland een groot deel van de aanwezige stikstof verloren. Voorjaarstoediening wordt gezien als een mogelijkheid voor betere benutting van de stikstof uit de mest. Op kleibouwland bestaat hierbij de vrees voor bodem- en gewasschade. De mesttoediening moet voldoen aan eisen van beperkte ammoniakemissie. Door de verdere verlaging van de gebruiksnormen is precisiedosering vereist.
Original languageDutch
Publication statusPublished - 2011

Keywords

  • precision agriculture
  • fertilizer application
  • environmental policy
  • clay soils
  • ammonia emission
  • spring
  • autumn
  • application methods

Cite this