Mesttoediening in het voorjaar in wintertarwe : effecten op grond en gewas

J.F.M. Huijsmans, G.D. Vermeulen, P.H.M. Dekker, B.R. Verwijs

Research output: Book/ReportReportProfessional

Abstract

Voorjaarstoediening wordt gezien als een mogelijkheid voor betere benutting van de stikstof uit mest. Op kleibouwland was nog slechts beperkt geëxperimenteerd met methoden voor mesttoediening in het voorjaar. Behoefte was er aan goede methoden voor voorjaarsmesttoediening in wintertarwe, waarbij gewas- en bodemschade zoveel mogelijk voorkomen worden en voldaan wordt aan eisen om de ammoniakemissie te beperken. Voor de ondersteuning van het beleid en voor implementatie van emissiearme voorjaarstoediening op kleibouwland in de praktijk was inzicht nodig in de praktische mogelijkheden van emissiearme mesttoediening in wintertarwe op kleibouwland. Hiertoe werden veldproeven uitgevoerd die specifiek tot doel hadden om de effecten van toepassing van verschillende huidige toedieningstechnieken in wintertarwe op bodem en gewas na te gaan.
Original languageDutch
Place of PublicationWageningen
PublisherPlant Research International
Number of pages58
Publication statusPublished - 2012

Publication series

NameRapport / Plant Research International
PublisherPlant Research International
No.443
ISSN (Print)1566-7790

Keywords

  • fertilizer application
  • application methods
  • spring
  • winter wheat
  • wheat
  • clay soils
  • field tests
  • crop damage
  • soil structure
  • arable farming

Cite this