Mestfauna en duurzame landbouw; belangrijkste groepen dieren, levenswijze & ecologische diensten

J. Lahr, J.J.C. van der Pol

Research output: Book/ReportReportProfessional

Abstract

Dit literatuuronderzoek had als doel een overzicht en nadere karakterisering op te stellen van de mestfauna: groepen dieren, meest karakteristieke soorten en leefwijze. Het accent lag bij de ongewervelde dieren, vooral de mestkevers en vliegen die zich in het leven in en op mest gespecialiseerd hebben. Bij de uitwerking van het onderzoek is speciaal aandacht besteed aan de specifieke functies die de mestfauna heeft bij de afbraak van mest en derhalve het belang bij het in stand houden van stoffenkringlopen en de bodemvruchtbaarheid. Vooral mestkevers dragen hier aanzienlijk aan bij door hun graafgedrag en het verwerken van mest. Daarnaast is een analyse gemaakt van de bedreigingen voor het functioneren van de mestfauna bij de huidige landbouwpraktijk. Dit zijn o.a. een verminderde weidegang van vee, injectie van drijfmest in de bodem en het gebruik van giftige ontwormingsmiddelen. Als laatste is een overzicht opgesteld van mogelijke (bedrijfs)maatregelen die het functioneren van de mestfauna ten goede komen. Een gezonde mestfauna biedt kansen voor het agroecosysteem (de ecologische diensten) en kan bijdragen aan de verduurzaming van de landbouw in Nederland.
Original languageDutch
Place of PublicationWageningen
PublisherAlterra
Number of pages58
Publication statusPublished - 2007

Publication series

NameAlterra-rapport
PublisherAlterra
No.1473
ISSN (Print)1566-7197

Keywords

  • soil fertility
  • dung beetles
  • manures
  • biodegradation
  • adverse effects
  • farming systems

Cite this