Mestbeleid en mestmarkt : een kwalitatieve analyse van de ex-ante Evaluatie Meststoffenwet 2016

Research output: Book/ReportReportProfessional

Abstract

Op verzoek van het ministerie van Economische Zaken worden voor de ex ante evaluatie van de Meststoffenwet 2016 (EMW2016) de effecten van de in de EMW2016 onderscheiden scenario’s op de mestmarkt, dieraantallen en de inkomens kwalitatief beschreven. De scenario’s zijn beschreven in Schoumans et al. (2017) en betreffen achtereenvolgens een referentiescenario ‘REF’ gebaseerd op de situatie in 2013 in combinatie met het eindjaar van het 4e Actieprogramma Nitraatrichtlijn, een scenario ‘P-rechten’ gebaseerd op de situatie in 2015 in combinatie met het 5e Actieprogramma Nitraatrichtlijn en dieraantallen voor het jaar 2020 met daarbij de aanname dat fosfaatrechten zijn ingevoerd, een scenario ‘NP-scherp’ gebaseerd op dezelfde uitgangspunten als P-rechten maar met scherpere gebruiksnormen voor stikstof en fosfaat. Om de effecten van de scenario’s op de mestmarkt, dieraantallen en inkomens in beeld te brengen, beschrijft hoofdstuk 2 de samenhang tussen vraag en aanbod op de mestmarkt en de relatie met dieraantallen en de inkomens in de landbouw. Hoofdstuk 3 start met een beschrijving van de effecten van het huidige mestbeleid op de gevraagde indicatoren. Omdat het mestbeleid uit verschillende instrumenten bestaat die ieder op hun eigen wijze ingrijpen in de mestmarkt, worden de effecten per afzonderlijk instrument behandeld. Vervolgens worden de effecten voor het mestbeleid in een totaal beeld geschetst. Hoofdstuk 4 bespreekt ten slotte de effecten van de in de EMW-scenario’s opgenomen beleidsmaatregelen.
Original languageDutch
Place of PublicationWageningen
PublisherWageningen Economic Research
Number of pages19
DOIs
Publication statusPublished - 2017

Publication series

NameWageningen Economic Research nota
No.2017-003

Cite this