Mest, compost en bodemvruchtbaarheid 8 jaar proefveld Mest als kans

J.G. Bokhorst

Research output: Book/ReportReportProfessional

Abstract

Wat betreft onderhoud van de bodemkwaliteit is de bemesting een maatregel waar de boer het makkelijkst in kan variëren. Onzekerheid over de uiteenlopende eigenschappen van meststoffen maakt dat de keuze van meststoffen sterk wisselt tussen bedrijven. Op het proefveld Mest als Kans worden 13 verschillende bemestingstrategieën vergeleken. Diverse soorten dierlijke mest, plantaardige compost en minerale mest zijn bij het onderzoek betrokken. Het proefveld Mest als Kans te Lelystad laat zien wat het effect na 8 jaar is van uiteenlopende meststoffen, van dierlijke mest, plantaardige compost tot minerale mest. De invloed op opbrengst, productkwaliteit, bodemkwaliteit, milieueffecten en klimaatverandering wordt belicht.
Original languageDutch
Place of PublicationDriebergen
PublisherLouis Bolk Instituut
Number of pages28
Publication statusPublished - 2008
Externally publishedYes

Keywords

  • organic farming
  • manures
  • composts
  • soil fertility
  • experimental plots
  • innovations
  • fertilizer application
  • soil quality

Cite this