Meetnet kleine landschapselementen; meetdoelen en typologie

H. Dijkstra, E.J.M. Aertsen, H.G. Baas, H. van Blitterswijk, M.S. Pels

Research output: Book/ReportReportAcademic

Abstract

Het meetnet kleine landschapselementen wordt in fasen ontwikkeld. In fase 1 zijn de meetdoelen opgesteld (het waarom) en is een typologie ontwikkeld (het wat). Hiertoe is een literatuurstudie uitgevoerd en zijn interviews gehouden. Diverse organisaties zijn benaderd met de vraag naar nut en noodzaak en naar de inhoud van een landsdekkend meetnet van kleine landschapselementen. Het benodigde draagvlak bleek aanwezig te zijn. Er is duidelijk behoefte aan een dergelijk meetnet. De ontwikkelde typologie heeft geleid tot het onderscheiden van vier deelpakketten: het basispakket, een pakket met natuurelementen, een pakket met aardkundige elementen, en een pakket met cultuurhistorische elementen. De volgende fase bij het ontwikkelen van het meetnet is het uitvoeren van een proef in proefgebieden.
Original languageDutch
Place of PublicationWageningen
PublisherAlterra
Number of pages191
Publication statusPublished - 2003

Publication series

NameAlterra-rapport
PublisherAlterra
No.646
ISSN (Print)1566-7197

Keywords

  • landscape
  • measurement
  • land types
  • classification
  • netherlands
  • networks

Cite this