Meetlat abiotische eigenschappen voor de EHS: bodemkwaliteit

G.W.W. Wamelink, M.H.C. van Adrichem, H.F. van Dobben

Research output: Book/ReportReportProfessional

Abstract

Het IPO (interprovinciaal overleg) wil voor de Natura 2000 gebieden de milieukwaliteit in beeld brengen, om vervolgens in te kunnen schatten welke gebieden nog niet aan de abiotische eisen, die de nieuw gedefinieerde beheertypen stellen, voldoen. Hiervoor is een meetlat ontwikkeld voor een vijftiental abiotische randvoorwaarden, zoals bodem pH, grondwaterstand, nitraat gehalte, totaal fosfaat gehalte en chloride gehalte, voor de beheertypen. Op basis van de randvoorwaarden kan bepaald worden voor welke abiotische randvoorwaarde de milieukwaliteit nog onvoldoende is. Dit zou kunnen door abiotische metingen uit het veld te vergelijken met de randvoorwaarden. Omdat dit vaak kostbaar is wordt hier een alternatief gegeven, waarbij op basis van vegetatieopnamen de bodemomstandigheden zouden kunnen worden berekend. De indicatorwaarden zijn bepaald op basis van de gegevens van OBN-onderzoek, Staatsbosbeheer, Het project natuurgerichte randvoorwaarden (Kennat) waarin vele veldmetingen zijn verzameld. Bepalingen van milieutekorten kunnen worden gedaan op basis van gegevens uit Synbiosis, opnamebestand van de provincie Gelderland, Meetnet Functievervulling en Landelijk Meetnet Flora.
Original languageDutch
Place of PublicationWageningen
PublisherAlterra
Number of pages62
Publication statusPublished - 2008

Publication series

NameAlterra-rapport
PublisherAlterra
No.1778
ISSN (Print)1566-7197

Keywords

  • indicators
  • environmental factors
  • monitoring
  • vegetation
  • nutrients
  • netherlands
  • soil quality
  • natura 2000

Cite this