Meetingpoint als centrum voor innovatief vakmanschap voor de boomkwekerij : Leren Greenport Boskoop en Omstreken : tussenrapportage en ideeontwikkeling

L.W. de Jong

  Research output: Book/ReportReportProfessional

  Abstract

  In 2012 is in opdracht van het ministerie van Economische Zaken (EZ) in de greenportregio’s Venlo, Rivierengebied (Betuwse Bloem), Westland/Lansingerland, Boskoop, Aalsmeer, Duin6 en Kuststreek en Noord6Holland Noord de ontwikkeling van nieuwe kennisstructuren t.b.v. de groene sector gemonitord. De resultaten van deze monitor zijn basiselementen voor een landelijke aanpak op basis van de "Gouden Driehoek". Naast het monitoren en evalueren (M&E) zijn er in een aantal van de bovengenoemde regio’s acties uitgevoerd om daarmee de betreffende regio te ondersteunen. Er is vooral gewerkt aan het verbinden van de visie aan de impact voor de werkvloer. In Greenport Boskoop en Omstreken is de ondersteuning van de Human Capital Agenda (HCA) Tuinbouw en Uitgangsmaterialen (T&U) als een speerpunt gekozen. Een van de specifieke elementen van de HCA is de uitrol van de business case ‘Centrum voor Innovatief Vakmanschap Tuinbouw en Uitgangsmateriaal (‘Greenport Talent Centre’) (CIV)’. Die aanpak beoogt competenties te verdiepen en te verbreden door kennis, (vak)vaardigheden, (algemene) vaardigheden, persoonlijke kwaliteiten en context te verbinden. Daarbij wordt specifieke input van het bedrijfsleven gevraagd als aanvulling en versterking van de opleidingscentra.
  Original languageDutch
  Place of PublicationWageningen
  PublisherPraktijkonderzoek Plant en Omgeving
  Number of pages5
  Publication statusPublished - 2013

  Keywords

  • forest nurseries
  • knowledge transfer
  • educational objectives
  • entrepreneurship
  • regions
  • agricultural education
  • innovations
  • cooperation
  • professional competence
  • professionalism

  Cite this