Meerwaarde agrarische natuurverenigingen voor de ecologische effectiviteit van Programma Beheer : ecologische effectiviteit regelingen natuurbeheer: achtergrondrapport 3

N. Oerlemans, J.A. Guldemond, A. Visser

Research output: Book/ReportReportProfessional

Abstract

In dit onderzoek hebben we via een enquête en interviews onder agrarische natuurverenigingen (ANV’s) gekeken naar de mogelijkheden om de effectiviteit van het agrarisch natuurbeheer te versterken. Opvallende uitkomst is dat ANV’s die een collectief contract hebben afgesloten voor weidevogel- en slootkantbeheer, meer directe en indirecte maatregelen nemen om die effectiviteit te vergroten. Directe maatregelen betreffen bijvoorbeeld zogenaamde ecologische sturing, zoals het afsluiten met leden van contracten die ecologisch gezien op de juiste plaats liggen. Indirecte maatregelen betreffen het geven van een (al dan niet verplichte) cursus agrarisch natuurbeheer of een schouwcommissie, die beoordeelt of het beheer effectief is geweest. We bevelen de provincies dan ook aan om meer collectieve contracten mogelijk te maken, zoals voor landschapselementen. Trefwoorden: agrarische natuurvereniging; ecologische effectiviteit; Programma Beheer; collectieve contracten
Original languageDutch
Place of PublicationWageningen
PublisherWettelijke Onderzoekstaken Natuur & Milieu
Number of pages60
Publication statusPublished - 2007

Publication series

NameWOt-rapport
PublisherWettelijke Onderzoekstaken Natuur & Milieu
No.52
ISSN (Print)1871-028X

Keywords

  • nature conservation
  • ecology
  • interviews
  • evaluation
  • netherlands
  • agri-environment schemes
  • associations
  • landscape management

Cite this