Meervoudig ruimtegebruik en waterberging; mogelijkheden voor toekomstige landinrichting Noord-Holland

F. de Pater, C. Kwakernaak, C. Nijburg

Research output: Contribution to journalArticleProfessional

Abstract

Vijfde en afsluitende artikel in een serie over het onderzoeksprogramma 'Meervoudig ruimtegebruik met waterberging in Noord-Holland'. Een aantal inrichtingsmodellen zijn uitgewerkt voor verschillende vormen van waterberging en mogelijke functiecombinaties (wonen; recreatie; landbouw; natuur; energieopslag) in diverse landschapstypen (veenweidepolders; kleipolders; strandwallenlandschap; stedelijke randzone). De vormen van waterberging betreffen bergingsboezem, inlaatpolder, binnenpolder, verbrede waterlopen met flexibel peilbeheer, nieuwe waterplassen, nieuwe moerassen, bergingspolders in stadsrand. Ook wordt aandacht besteed aan de positionering van waterbergingslocaties binnen het watersysteem in relatie met de waterkwaliteit (gebiedseigen water; boezemwater; polderwater; stedelijk water bij afgekoppeld rioolstelsel), de peilfluctuaties en de overstromingsfrequenties
Original languageDutch
Pages (from-to)36-38
JournalH2O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling
Volume35
Issue number9
Publication statusPublished - 2002

Keywords

 • water management
 • retention
 • bottomlands
 • flooding
 • flood control
 • land use
 • multiple land use
 • land use planning
 • land development
 • water storage
 • flooded land
 • noord-holland

Cite this